Głosowania

Platforma mCourser tworzy przyjazne środowisko zapewniające nauczycielom zaawansowane narzędzia do monitorowania odpowiedzi uczniów w czasie rzeczywistym, oferujące funkcjonalność głosowań „na żywo” w klasie. Użytkownicy platformy mCourser mogą dołączyć do sesji głosowań w każdym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia. Głosowanie w naszym portalu jest niezwykle proste, a pytania mogą zostać wyświetlone zarówno na tablicy interaktywnej, jak i bezpośrednio na urządzeniu ucznia.

Opcja organizowania Głosowań na platformie mCourser pozwala nauczycielom na przeprowadzanie sond i odpytywanie uczniów w dowolnym czasie dzięki ankietom. Można je utworzyć na podstawie wszystkich zasobów interaktywnych przechowywanych w portalu lub przygotowanych za pomocą narzędzia autorskiego w serwisie mInstructor. W oparciu o gotową ankietę nauczyciel może przeprowadzić sesję głosowania wśród wybranych uczestników, a pytania w niej zawarte mogą być zmieniane wielokrotnie podczas jednej sesji. Wystarczy zadać pytanie, poczekać na odpowiedź i obserwować wyniki spływające w czasie rzeczywistym.

W przestrzeni Głosowania nauczyciel może zorganizować sesję głosowania dla wszystkich lub wybranych uczniów w czasie rzeczywistym, “na żywo” w klasie lub poza nią. W zależności od przygotowanego wcześniej materiału głosowania można wykorzystać jako element nauczania wyprzedzającego, wprowadzenie do zajęć, test sprawdzający lub zabawę edukacyjną utrwalającą poznany materiał. Głosowanie uaktywnia wszystkich uczniów w tym samym czasie, dzięki czemu uzyskujemy pełne zaangażowanie każdego ucznia w realizację zadania, rozwiązanie problemu.